מהי דרך פעולת המומלצת במקרה של התראת חריגה ממערכת האזעקה?

קשה להתייחס לשאלה זו באופן כללי, מכיוון שהתגובה תלויה במידה רבה בסוג המרחב בו הוצבה המצלמה. למשל, אם מדובר במתקן בטחוני – כמובן שנדרשת תגובה מיידית ומהירה על ידי אנשים מוסמכים. מנגד, אם מדובר בבית פרטי, התגובה תתמקד בזיהוי הפורצים ובעירוב מיידי של המשטרה.

על מנת לעשות מעט סדר, נציג את הסכמה הבאה: כאשר עולה התראה חריגה ניתן לחלק את התגובה לשני ערוצים – ערוץ מיידי וערוץ מאוחר. בערוץ המיידי אנו מעוניינים לזהות את מוקד ההתראה ולפעול בהתאם. על מנת לקבל אינדיקציה מיידית יש להתחבר לערוצי המידע של המצלמות (באמצעות אפליקציה, חיבור פיזי למרכז ההקלטה וכדו') ולאתר את מוקד האירוע. במידה ומזהים את מוקד ההתראה יש לפעול בהתאם למאפייני האירוע (הזמנת משטרה, תחקור דמות חשודה, התמודדות עם הפורצים וכדו'). בנוסף לערוץ המיידי, ניתן לפעול בערוץ המאוחר בו מטרתנו היא לאסוף את המידע שהצטבר במערך האבטחה ולהפיק ממנו את המירב – זיהוי הפורצים, איתור דרכי החדירה למרחב, אומדן מלא של הנזק וכדו'.

כמובן ששני הערוצים הללו אינם סותרים זה את זה, והם נבדלים זה מזה רק במטרה הסופית – האם המטרה היא לנסות ולהתמודד עם האירוע בעודו מתרחש, או שהמטרה היא לטפל באירוע לאחר תום ההתרחשות.

התקנת מצלמות אבטחה מערכת אזעקה ותשתיות תקשורת בחנות בקניון בנתניה