מהם התכנים החשובים שצריך לקחת בחשבון בתקנת מצלמות אבטחה בציבוריות, כמו חניונים או רחובות?

בין אם אתם גוף ציבורי, ובין אם אתם מעוניינים בצילום גבולות השטח הפרטי שלכם, חשוב לבצע זאת בצורה נכונה. בנוגע לסוגיה המשפטית – החוק בישראל קובע שמותר לכל אדם להציב מצלמות בתוך השטח הפרטי שלו. במרחבים ציבוריים ניתן להתקין מצלמות בתנאי שהוצבו שלטים בולטים המיידעים את המצולמים בנוגע לכך. שתי ההגדרות הללו משקפות קצוות ברורים, אולם קיימים בתווך אזורים רבים שהגדרתם מורכבת יותר. למשל, האם מותר להציב מצלמה בחדר מדרגות משותף למספר דיירים? האם מקום העבודה נחשב מקום פרטי או ציבורי? האם בעל מכולת רשאי להציב מצלמה נסתרת על יד הקופה? נושאים אלה מקבלים התייחסות בחוק בפרקים הראשונים של החוק להגנת הפרטיות, ואין כאן המקום להאריך בהם.

מכל מקום, אנו ממליצים להציב שילוט ברור בנוגע לקיומם של מצלמות אבטחה, בכדי לצאת ידי חובת יידוע הציבור. חשוב להדגיש שהשלטים אינם צריכים להצביע על מיקום המצלמה, ודי בהכרזה כללית בכדי לעמוד בהתחייבויות החוק.

בנוסף לעניין החוקי-משפטי, חשוב להתייחס לממד הטכנולוגי של הצילום – מקומות ציבוריים הם על פי רוב חשוכים או מוארים חלקית, וחשוב לוודא שמצלמת האבטחה שלכם מסוגלת לצלם בתנאי תאורה אלה. כמובן שחשוב להתייחס לרמת רזולוציית הצילום המבוקשת – האם אתם מעוניינים בזיהוי פנים או שדי לכם בזיהוי תנועה? האם אתם מעוניינים בצילום צבע או שצילום בגווני אפור מספיק? שאלות אלה יאפשרו לכם לבחור את דגם המצלמות המתאים ביותר עבורכם.

התקנת מערכת מצלמות ומערכת אינטרקום המחוברת למעלית בחיפה